Kvalitetspolicy

12&12 Behandlingshem AB tillhandahåller ett behandlingsprogram för missbrukande män- och par över 18 år där individens behov sätts i centrum.

Behandling utförs utifrån fastställd metodik av engagerad och kompetent personal där vi ska säkerställa en jämn och hög nivå. Vi arbetar med ett riskbaserat angreppssätt, en lyhördhet och ständig öppen dialog med våra kunder och intressenter.

Alla som arbetar inom 12&12 Behandlingshem AB ska medverka aktivt till att åstadkomma bra behandlingsresultat genom förståelse för klientens behov samt bra behandlingsprogram. Ledning ska säkerställa medarbetares trivsel genom personalomsorg, ge kunskap för arbetsuppgifter, ge delaktighet i behandlingsprogrammet och handledning för kunskap och ärendehantering

Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar och verksamheten har ett pågående arbete med att säkerställa en jämn och hög kvalitetsnivå i hela organisationen.