Om oss

12&12 är ett kvalitetscertifierat HVB-hem (ISO 9001:2015) med kunskap och lång erfarenhet av arbete med missbruk. Vi har funnits sedan 1 nov 2003.
Vi arbetar med 12-stegsfilosofin som grund med kompl av kriminalitetsprogram, processveckor i te.x skam och sorg, 4:e stegsveckor, anhörigprogram, öronakupunktur och enskilda KBT-vägledande samtalsserier för klienter som lider av ångest och destruktiva tankemönster.
Vi har 20 platser och målgrupp män- och par från 18 år i beroende-/missbruksproblematik och vi tar emot från hela landet. Vi har avtal med många kommuner och Kriminalvård. 

Vår parbehandling är unik då våra par bor- och gör sin behandlingstid tillsammans. De har individuell behandlingsplan som alla våra klienter, men komplement av vägledning i sin parrelation genom schemalagda parsamtal. Detta med målsättning att under sin behandlingsperiod med vägledning av personal få bearbeta historik av sådant som hänt i missbruket, få lära sig sund kommunikation-, gränssättning-, hantera känslor och situationer.  Paret bor i närhet av personalen under Fas 1 för säkerhet. Vi har god statistik på våra par och ser vår modell utifrån erfarenhet med stora förtjänster för bibehållen drogfrihet, då paret kan åka hem med redan bearbetat och en mer sund relation.

För mer information se sidor Behandling

Organisation

Ledning

Består av VD, Föreståndare, behandlingschef/behandlingsansvarig och administration. Alla är verksamma i dagsschemat med klientarbete.

Behandlingsteam

Ansvarar för behandlingsplan, kontaktmannaskap, remittentkontakt och det dagliga schemat för behandlingen. Behandlingsteam tar beslut angående den enskilda klienten utifrån utvärderingar, behov och överenskommelser. Beslut tas på personalmöten, schemalagda behandlingskonferenser och vid remittentkontakter.

Jour-/medlevare

Bor och lever tillsammans med klienterna i vårt primärhus under kvällar, nätter och helger. Finns tillhands dygnet runt och ansvarar för fritids- och trivselaktiviteter på helgen.

Vaktmästare-/Utelag

Ansvarar för utelagets planering och praktiska arbete för klienterna i fas 2 som har 1-2 arbetsdagar i schemat. Är med i beslutsfattande och vid information på personalmorgonmötet varje morgon, personalmöten och Behandlingskonferenser. Ansvarar för fastigheter och motorfordon. Beslut tas tillsammans med ledning.

Husmor

Ansvarar för kökets planering, personal, inköp och utelagets klienter då de ev ska ingå i köket. Beslut tas tillsammans med ledning.

Ekonomi

Sköter löner, fakturering, handkassa mm. Beslut tas tillsammans med VD.