Om oss

12&12 är ett kvalitetscertifierat HVB-hem (ISO 9001:2015) med lång och gedigen erfarenhet av arbete med missbruk. Vi har funnits sedan 1 nov 2003.
Vårt program har 12-stegsfilosofin som grund med kompl av kriminalitetsprogram, processveckor, anhörigprogram, öronakupunktur och enskilda KBT-vägledande samtalsserier för klienter som lider av ångest och destruktiva tankemönster.
Vi har 20 platser med målgrupp män- och par från 18 år i beroende-/missbruksproblematik. Vi tar emot från hela landet och har avtal med över 200 kommuner och Kriminalvård.

Vår parbehandling är unik då våra par bor- och gör sin behandlingstid tillsammans. De har individuell behandlingsplan som övriga klienter, men komplement i schemalagda parsamtal med vägledning i sin parrelation. Målsättning att få bearbeta historik som påverkar från missbruket, lära sig sund kommunikation- och gränssättning, hantera känslor och situationer.  Paret bor i direkt närhet av personal under Fas 1 för säkerhet. Vi har god statistik på våra par och ser stora förtjänster i vår behandlingsmetod för bibehållen drogfrihet, då paret åker hem med en redan bearbetad och en mer sund relation. 

För mer information se sidor Behandling

Organisation

Ledning

Består av VD, Föreståndare, behandlingschef och administration. Alla är verksamma i dagsschemat med klientarbete.

Behandlingsteam

Ansvarar för behandlingsplan, kontaktmannaskap, remittentkontakt och det dagliga schemat för behandlingen. Behandlingsteam tar beslut angående den enskilda klienten utifrån utvärderingar, behov och överenskommelser. Beslut tas på personalmöten, schemalagda behandlingskonferenser och vid remittentkontakter.

Jour-/medlevare

Bor och lever tillsammans med klienterna i vårt primärhus under kvällar, nätter och helger. Finns tillhands dygnet runt och ansvarar för fritids- och trivselaktiviteter på helgen.

Vaktmästare-/Utelag

Ansvarar för utelagets planering och praktiska arbete för klienterna i fas 2 som har 1-2 arbetsdagar i schemat. Är med i beslutsfattande och vid information på personalmorgonmötet varje morgon, personalmöten och Behandlingskonferenser. Ansvarar för fastigheter och motorfordon. Beslut tas tillsammans med ledning.

Husmor

Ansvarar för kökets planering, personal, inköp och utelagets klienter då de ev ska ingå i köket. Beslut tas tillsammans med ledning.

Ekonomi

Sköter löner, fakturering, handkassa mm. Beslut tas tillsammans med VD.