Medarbetare

Per Bjuhr, VD-/behandlingsteam

Dipl Relationsterapeut, Mentalskötare och div. ledarskapsutbildningar.

Kristina Aronsson, Föreståndare, KBT-vägledande samtal och öronakupunktur

Filosofie kandidatexamen i Socionomprogrammet m socialpedagogisk beh.inriktning, 1-årig KBT-utbildning, dipl Samtalsterapeut, Öronakupunktör: grund och fortbildning för beroende, ROS/IDAP, dipl MI, Neuropsykiatrisk grundutbildning, MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa, ACT introduktion, Kvinnojourens studiecirkel, Kontaktmannautbildning med fördjupn 12-stegsprogrammet och medberoende Umeå Kommun, Psykologi A och B, Undersköterska, BBIC, PTSD utbildning – Prolonged Exposure med Dr. Edna Foa - ett evidensbaserat behandlingsprogram, rePULSE utbildn "arbete en till en"

Patrik Rikner, Behandlingschef-/behandlingsteam, platsförfrågan, enskilda KBT-vägledande samtal, kriminalitetsveckor

Alkohol och drogterapeut, 1-årig KBT utbildning, Kriminalitetsprogrammet steg 1 & 2, Dipl Relationsterapeut, ROS/IDAP, Dipl Recovery Dynamics terapeut-manualbserat 12-stegsprogram, basblock psykologi, underskötare/mentalskötare

Cathrine Rikner, Behandlingsteam, ekonomi och kvalitetssamordnare

Filosofie kandidatexamen i Rehabiliteringsvetenskap med inriktn Alkohol och droger, pågående Alkohol- och drogterapetut, ASI, data och ekonomi, PTSD utbildning – Prolonged Exposure med Dr. Edna Foa - ett evidensbaserat behandlingsprogram, Kriminalvårdens "Att ta emot klienter dömda för partnervåld och sexualbrott"

Peter Ståhl, Behandlingsteam och eftervårdsgrupp i Umeå

Addiktolog/alkokhol- och drogterapeut, Kriminalitetsprogrammet Gunnar Bergström, Recovery Dynamics, Haschprogrammet, Väckarklockan Återfallsprogram Väckarklockan, fortbildningar för Craig Nakken på SIS Granhults behandlingshem, Cert Recovery dynamics terapeut, manualbaserat 12-stegsprogram, Guttorm Toverud, Familjerådslagsutbildning som samordnare för Umeå Kommun, Kontaktpersonsutbildning med RSMH, Hazelden ”bli en bättre behandlare”

Esa Seittu, Jour/medlevare, miljösamordnare och brandskydd

Behandlingsassistent, Grundutb. Neuropsykiatri, förståelse och bemötandedipl MI, brandskyddsutbildning

Simon Karlsson, Behandlingsteam

Behandlingspedagog, MI, Gestalt dialogsutbildning AHA-programmet, Vadstens Gestaltdialog, ADDIS certifierad

Oskar Wahlberg, Vaktmästeri och utelag

Behandlingsassistent, Kriminalitet som livsstil grund och metod, AUDIT/DUDIT, Berondeterapeut (pågående)

Tobias Bergvall, Kock/ansvarig för kök och livsmedel

Åke Wallinder, Konsultläkare

Personal, antal anställda: 10

Könsfördelning: 2 kvinnor och 8 män med könsfördelning matchad utifrån klientgrupp. Målsättning är kontaktmannaskap av samma kön.