Medarbetare

Per Bjuhr, VD-/behandlingsteam

Dipl Relationsterapeut, Mentalskötare och div. ledarskapsutbildningar.

Kristina Aronsson, Föreståndare, KBT-vägledande samtal och öronakupunktur

Filosofie kandidatexamen i Socionomprogrammet m socialpedagogisk beh.inriktning, 1-årig KBT-utbildning, dipl Samtalsterapeut, Öronakupunktör: grund och fortbildning för beroende, ROS/IDAP, dipl MI, Neuropsykiatrisk grundutbildning, MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa, ACT introduktion, Kvinnojourens studiecirkel, Kontaktmannautbildning med fördjupn 12-stegsprogrammet och medberoende Umeå Kommun, Psykologi A och B, Undersköterska, BBIC, PTSD utbildning – Prolonged Exposure med Dr. Edna Foa - ett evidensbaserat behandlingsprogram

Patrik Rikner, Behandlingschef-/behandlingsteam, platsförfrågan, enskilda KBT-vägledande samtal, kriminalitetsveckor

Alkohol och drogterapeut, 1-årig KBT utbildning, Kriminalitetsprogrammet steg 1 & 2, Dipl Relationsterapeut, ROS/IDAP, Dipl Recovery Dynamics terapeut-manualbserat 12-stegsprogram, basblock psykologi, underskötare/mentalskötare

Peter Ståhl, Behandlingsteam och eftervårdsgrupp i Umeå

Addiktolog/alkokhol- och drogterapeut, Kriminalitetsprogrammet Gunnar Bergström, Recovery Dynamics, Haschprogrammet, Väckarklockan Återfallsprogram Väckarklockan, fortbildningar för Craig Nakken på SIS Granhults behandlingshem, Cert Recovery dynamics terapeut, manualbaserat 12-stegsprogram, Guttorm Toverud, Familjerådslagsutbildning som samordnare för Umeå Kommun, Kontaktpersonsutbildning med RSMH, Hazelden ”bli en bättre behandlare”

Cathrine Rikner, Behandlingsteam, ekonomi och kvalitetssamordnare

Filosofie kandidatexamen i Rehabiliteringsvetenskap med inriktn Alkohol och droger, pågående Alkohol- och drogterapetut, ASI, data och ekonomi utbildning, PTSD utbildning – Prolonged Exposure med Dr. Edna Foa - ett evidensbaserat behandlingsprogram, ASI

Esa Seittu, Jour/medlevare, miljösamordnare och brandskydd

Behandlingsassistent, Grundutb. Neuropsykiatri, förståelse och bemötandedipl MI, brandskyddsutbildning

Tobias Lindholm, Behandlingsteam

Beroendeterapeut med gestaltinriktning (1 år Vertikal Utveckling,pågår), Gestalterapeut (1 år Vadstena gestaltinriktning), Behandlingsassistent (1 år Valbo utbildning Norrköping), Aha-instruktör, Moral Reconation Therapy, Projektledarutbildning, Journalföring och dokumentation

John Athanasiadis, Vaktmästare och brandskydd

Tomas Stålberg, Kock/ansvarig för kök och livsmedel

Åke Wallinder, Konsultläkare

Personal, antal anställda: 10

Könsfördelning: 2 kvinnor och 8 män med könsfördelning matchad utifrån klientgrupp. Målsättning är kontaktmannaskapet generellt är av samma kön.