Medarbetare

Per Bjuhr, VD-/behandlingsteam

Dipl Relationsterapeut, Mentalskötare och div. ledarskapsutbildningar.

Kristina Aronsson, Föreståndare, KBT-vägledande samtal och öronakupunktur

Filosofie kandidatexamen i Socionomprogrammet m socialpedagogisk beh.inriktning, 1-årig KBT-utbildning, dipl Samtalsterapeut, Öronakupunktör: grund och fortbildning för beroende, ROS/IDAP, dipl MI, Neuropsykiatrisk grundutbildning, MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa, ACT introduktion, Kvinnojourens studiecirkel, Kontaktmannautbildning med fördjupn 12-stegsprogrammet och medberoende Umeå Kommun, Psykologi A och B, Undersköterska, BBIC

Patrik Rikner, Platschef-/behandlingsteam, platsförfrågan, enskilda KBT-vägledande samtal, kriminalitetsveckor

Alkohol och drogterapeut, 1-årig KBT utbildning, Kriminalitetsprogrammet steg 1 & 2, Dipl Relationsterapeut, ROS/IDAP, Dipl Recovery Dynamics terapeut-manualbserat 12-stegsprogram, basblock psykologi, underskötare/mentalskötare

Peter Ståhl, Behandlingsteam och eftervårdsgrupp i Umeå

Addiktolog, kriminalitetsprogrammet, Recovery Dynamics, Haschprogrammet, Väckarklockan Återfallsprogram mm

Cathrine Rikner, Behandlingsteam, ekonomi och kvalitetssamordnare

Filosofie kandidatexamen i Rehabiliteringsvetenskap med inriktn Alkohol och droger, pågående Alkohol- och drogterapetut, ASI, data och ekonomi utbildning

Esa Seittu, Jour/medlevare, miljösamordnare

Behandlingsassistent, dipl MI, jour och medlevare

Kalle Wikström, Behandlingsteam, Kriminalitetsprogram, MI

Alkohol och drogterapeut, Behandlingsassistent, Kriminalitetsprogram, ASI, MRT, MI, HBTQ frågor

Mikael Eriksson, Jour/medlevare

Pågende Alkohol- och drogterapeut utb

Anders Persson, Husmor/kock

Kock

Åke Wallinder, Konsultläkare

Leg läkare

Personal, antal anställda: 10

Könsfördelning: 3 kvinnor och 7 män. Könsfördelning matchad utifrån klientgrupp. Målsättning är kontaktmannaskapet generellt är av samma kön.