Priser

Typ av behandling Period Pris
Fas 1 - Primärbehandling 3 mån 1750-1900:-/vårddygn
Fas 2 - Halvvägshus 1-6 mån 1300-1400:-/vårddygn (beroende på vad som ska ingå)
Fas 3 - Utsluss m stödbehandling 1-6 mån pris utifrån innehåll och överenskommelse