Nedtrappning

Vi har möjlighet till frivillig nedtrappning genom verksamhet som ligger i kommunen vid behov. Det sker genom avtal och överenskommelse med placerare och klient och med ordination av klientens läkare i hemkommun. Sjuksköterskor på hemmet sköter behandling med kontinuerlig kontakt med oss under de dygnen. Ersätter ordinarie dygnskostnad och 12&12 ombesörjer kontakt med klienten under dessa dagar och transport till och från hemmet till oss. Mer information vid begäran.