Avgiftning enl HSL

Vi har nära samarbete (delägarskap) med Måvikens rehabcenter AB där vi vid behov tillhandahåller frivillig avgiftning och abstinensbehandling med 5 platser. Här kan man få hjälp med avgiftning alt abstinens besvär/symtom. Boende under behandlingen är på Avgiftningens låsta avdelning med eget rum med dusch- och toalett. Enheten står under HSL-lagstiftning, öppen hälso- och sjukvård och är registrerad hos Socialstyrelsen, yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.Läkare och sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Vaken vårdpersonal dygnet runt med övervakning. Ett fast dygnspris som reduceras vid avtal alt placering på 12&12 eller Måvikens rehabcenter. Personalens synsätt är holistiskt och ser varje människa som unik utifrån sina förutsättningar. Varje klient får en egen läkarbedömning där en personligt anpassad evidensbaserad abstinensbehandling/nedtrappning ordineras. Sjuksköterska genomför abstinensbehandling och övervakar klientens hälsa. Utifrån personalens kompetens kan vi hantera även annan medföljande medicinsk behandling.