Avgiftning enl HSL

Vi har nära samarbete (delägarskap) med Måvikens rehabcenter AB där vi vid behov tillhandahåller frivillig avgiftning och abstinensbehandling med 5 platser. Här kan man få hjälp med avgiftning alt abstinens besvär/symtom. Boende under behandlingen är på Avgiftningens låsta avdelning med eget rum med dusch- och toalett. Enheten står under HSL-lagstiftning, öppen hälso- och sjukvård och är registrerad hos Socialstyrelsen, yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.Läkare och sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Vaken vårdpersonal dygnet runt med övervakning. Ett fast dygnspris som reduceras vid avtal alt placering på 12&12 eller Måvikens rehabcenter. Personalens synsätt är holistiskt och ser varje människa som unik utifrån sina förutsättningar. Varje klient får en egen läkarbedömning där en personligt anpassad evidensbaserad abstinensbehandling/nedtrappning ordineras. Sjuksköterska genomför abstinensbehandling och övervakar klientens hälsa. Utifrån personalens kompetens kan vi hantera även annan medföljande medicinsk behandling.

Kvalificerad utredning

Vi ombesörjer kvalificerade utredningar vid behov och önskan. Ett uppdrag formuleras av leg psykolog med spec utb i utredning i samarbete med uppdragsgivare och enskilda klienter. Med hjälp av utredningen är målsättning att öka klientens nyfikenhet, färdigheter, ge nya perspektiv samt öka förståelsen för beteende och behov. Vanliga frågeställningar: ADHD Aspergers syndrom begåvningsnivå, inlärningssvårigheter, känslomässiga svårigheter När utredningen är klar sammanställer psykolog ett utlåtande med anamnes, testprestationer, sammanfattande bedömning, differentialdiagnostiska bedömningar och åtgärdsförslag. Delar till klienten ut broschyrer och annan information om diagnosen/diagnoserna. I sitt kliniska arbete använder han sig av metoder som är evidensbaserade eller med beprövad erfarenhet (pågående specialist-utbildning med inriktning på utredning och bedömning samt diagnostisering).