Vision och värdegrund

I vår verksamhet använder vi vår kunskap och erfarenhet till att ge våra klienter som vistas hos oss möjligheter att förändra sina liv och uppnå tillfrisknande. Vi har en holistisk människosyn och vi ser utvecklingsmöjligheter hos alla. Vi vill skapa en miljö där varje klient på 12&12 Behandlingshem får känslan att vara välkommen hos oss och få rätt förutsättningar för att utvecklas. Vår vision är att erbjuda individuellt anpassad behandling av hög kvalitet.

Våra prioriterade värden är ödmjukhet, professionalitet och engagemang.
Ödmjukhet innebär att vi ser individen bakom problembeteendet. Vi förstår klientens situation och upplevelser och tar hänsyn till att klienten kommer till oss i en livskris. Vi bemöter klienten med respekt, värdighet och tar hänsyn till klientens integritet. Att vara ödmjuk och respektfull är av vikt för att bygga relationer med tillit som är grundläggande för en beteendeförändring.
Engagemang innebär att vi drivs av av att ge bästa möjliga vård. Vi ser klienten och vet att tidsperioden hos oss är avgörande för dennes och dess anhörigas framtid -varje dag räknas. Vi har generella behandlingsplaner men med utrymme för individens behov – vi hittar lösningar som passar klienten. Vi arbetar nära våra klienter och gör det lilla extra för individen och för resultatet. Vi engagerar oss också för att skapa en fin arbetsmiljö och en arbetskultur där våra kärnvärden värderas högt då personalen är våra verktyg med sin kunskap och erfarenhet.
Professionalitet för oss betyder att vi arbetar efter evidensbaserade metoder, är kvalitetscertifierade för att säkerställa god kvalitet för vårt program och verksamhet. Vi har en verksamhet som bygger på ständig förbättring.